UNDE?

Cursurile se desfășoară săptămânal în Calea Griviței 64-66, etaj 3.